The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it. – Robert Swan –

Netwerk Nieuw Rotterdam (DON)

100 !!

Het goede verhaal

Netwerk Nieuw Rotterdam is een plek voor Rotterdamse jongeren tussen de 16 en 27 jaar waar zij vrienden maken, zichzelf ontwikkelen én zich vrijwillig inzetten voor Rotterdam en Rotterdammers. Ze zetten zich in voor sociale duurzaamheid!

Alle jongeren zijn welkom om deel te nemen maar wij focussen ons op kwetsbare jongeren. Denk aan jongeren die eenzaam zijn, GGZ problematiek hebben, jonge vluchtelingen en jongeren die op school zijn uitgevallen. 

Het is onze ambitie om de sociale basisstructuur te zijn voor jongeren die dit zelf niet weten te organiseren. Om hun ook de kans te geven hun steentje bij te dragen met sociale duurzaamheid!

We organiseren wekelijks allerlei bijeenkomsten, thema avonden en trainingen. Daarnaast worden de jongeren geïnspireerd en geactiveerd om zich als vrijwilliger in te zetten. In 2021 hebben bijna 700 Rotterdamse jongeren aan onze activiteiten deelgenomen. Samen hebben we ook weer ruim 1000 kwetsbaren kunnen helpen. (Denk aan eenzame ouderen, vluchtelingen en mensen met een beperking)

Zo bouwen we samen aan een 'Nieuw Rotterdam'. Een stad waar geen eenzaamheid meer is, waar we in harmonie samenleven en waar jongeren van betekenis zijn en zichzelf waardevol voelen. 

Namens alle jongeren die een beroep op ons doen, willen we jou bedanken voor  je donatie. 

Laten we samen werken voor sociale duurzaamheid! 

En met Netwerk Nieuw Rotterdam hebben wij afgesproken dat je niet met mailtjes wordt lastig gevallen wanneer je doneert. Je ontvang slechts één bedankt mail.

De onderneming

Duurzaamheidsbijdrage

Met 1.500 punten kunnen we 1 jongere uitnodigen om deel te nemen.

Met 2.500 punten kunnen we met 1 jongere een kennismakingsgesprek voeren.

Met 3.500 punten kunnen we 1 jongere één keer vrijwilligerswerk laten doen.

Met 5.000 punten kunnen we een groepsactiviteit met jongeren organiseren.

Met 7.000 punten kunnen we 1 jongere 1 kwetsbaar persoon 5 keer vrijwillig laten helpen.

Download hier het goede verhaal

Levertijd

Verzendkosten