The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it. – Robert Swan –

Stichting Yess! (DON)

100 !!

Het goede verhaal

Weggeefwinkel Yess! is gestart tijdens coronacrisis in de Rotterdamse wijk Bospolder-Tussendijken. Het is een wijk waarin ruim 70% van de bevolking een migratie-achtergrond heeft. Ook is het de armste wijk van Nederland (ruim een 25% van de bevolking zit onder, en ruim 60% nét boven het bestaansminimum).

Nadat we mei vorig jaar 850 voedselpakketten verspreid hadden i.v.m. de coronacrisis merkten we dat er ook veel structurele armoede was waar vanuit de overheid te weinig aandacht voor was.

Om die reden zijn we weggeefwinkel Yess! begonnen. Hier kunnen gezinnen met een kleine beurs terecht voor kleine donaties (brood, groenten, vlees en fruit etc.) We zijn daarin afhankelijk van reststromen die ons geschonken worden door diverse bedrijven.

De versproducten die we ontvangen gaan dezelfde dag nog de deur uit. Van de levensmiddelen die langer houdbaar maken we zogenaamde ‘maandpakketten’ voor gezinnen die het extra hard nodig hebben.

Onze weggeefwinkel Yess is iedere werkdag geopend van 9.00-16.00u en op zaterdag van 10.00-13.00u.

De onderneming

Vroegsignalering
Dagelijks maken zo’n 100-150 gezinnen gebruik van Yess! Veel van deze gezinnen zijn (nog) niet bij de voedselbank aangemeld. Vaak is er heel veel schaamte, of weet men de weg naar hulpverleners niet goed te vinden. Door middel van gesprekken met onze actieve vrijwilligers, die ook buurtbewoners (en ervaringsdeskundige in armoede) zijn, wordt er gewerkt aan vertrouwen en worden bewoners doorverwezen naar de maatschappelijk werkers die op woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend ook te vinden zijn in Yess! Daarmee is de link met de hulpverlening kort en snel gelegd, zodat er ook gewerkt kan worden aan perspectief voor gezinnen. Op deze manier werken we aan vroegsignalering waardoor mensen eerder hulp krijgen die nodig is en daardoor evt. schulden en daaraan gerelateerde stress sterk verminderd worden.

Ontwikkeling
Naast weggeefwinkel Yess! werken we ook aan begeleiding en ontwikkeling van de vrijwilligers. Deze vrijwilligers (buurtbewoners zonder veel kansen op de arbeidsmarkt) krijgen van ons een interne training waarbij hen verschillende vaardigheden wordt aangeleerd en geoefend. Daarnaast proberen we ook zoveel als mogelijk onze vrijwilligers een opleiding te laten volgen en begeleiden we hen verder naar betaald werk in de maatschappij. 

En met Stichting Yess! hebben wij afgesproken dat je niet met mailtjes wordt lastig gevallen wanneer je doneert. Je ontvang slechts één bedankt mail.

Duurzaamheidsbijdrage

Download hier het goede verhaal

Leverkosten

Verzendkosten